Disc Amikacin An-30 Tubo x 50 • Becton Dickinson

SKU: 231597 Categorías: , ,

Disc Amikacin An-30. Tubo x 50 Método Kirby-Bauer. BD Disco para el análisis de sensibilidad a amikacina2, AN-30 BBL™ Sensi-Disc™