Disc Amikacin An-30 10 Ea • Tubo 50 unidades • Becton Dickinson

Método Kirby-Bauer

$20,500